små oliemalerier - 2015
Spilopper

I foråret og sommeren 2015 fortsatte vi på det mindre format – ca 50 x 60 cm.


SPILLOPPER, TANGO og det tredje RAMASJANG.

Tango
Ramasjang